Our Project

精品项目

安慧北里逸园

ān huì běi lǐ yì yuán

中建·滨水苑

zhōng jiàn ·bīn shuǐ yuàn

阳光城

yáng guāng chéng

升伟铂寓

shēng wěi bó yù

光耀东方文化广场

guāng yào dōng fāng wén huà guǎng chǎng

东大桥路

dōng dà qiáo lù

御河雍阳公馆

yù hé yōng yáng gōng guǎn

长基雁月湾

zhǎng jī yàn yuè wān

绿城·郑州桃花源

lǜ chéng ·zhèng zhōu táo huā yuán

观山御璟

guān shān yù jǐng

博欣时代商务中心

bó xīn shí dài shāng wù zhōng xīn

安华西里社区

ān huá xī lǐ shè qū